AFRIKAANSE SINTAKSIS VIR VOORGRAADSE STUDENTE

R125.00

VOORWOORD

Die sintaktiese vlak in taalbeskrywing staan die afgelope drie dekades in die teoretiese brandpunt van taalondersoek dwarsoor die wereld. Daar word geglo dat geen sinvolle ondersoek van taal onderneem kan word sonder ‘n deeglike beskrywing van sintaksis nie.

In 1979 verskyn F.A. Ponelis se Afrikaanse sintaksis wat allerwee as ‘n standaardwerk beskou word op die gebied van die sinsleer. By die skryf van Afrikaanse sintaksis vir voorgraadse studente is wel deeglik rekening gehou me t Ponelis se werk. Uit die rykdom van gegewens het Botha belangrike temas uitgleig en verdere ondersoek sodat ‘n eie stem duidelik opklink uit die boek.

As die werk van ‘n ervare taaldosent op sekondere sowel as tersiere vlak is Afrikaanse sintaksis vir voorgraads studente die kulminasie van jarelange besinning oor die behoeftes van studente by die bestudering van sintaksis. Die leser word met verdrag vertroud gemaak met die geheimenisse van die sinsbou. Hierdie boek is by uitnemendheid geskik vir onderwysers en onderwysstudente wat Afrikaans as leeropdrag het, maar bied ook baie aan hulle wat die belange van Afrikaans op die hart dra.

Dit is vir my aangenaam om die skrywer vreugde na harde arbeid in ‘n dankbare leserspubliek toe te wens.  G.J. de Klerk.

Only 1 left in stock

SKU: 13962 Categories: ,

Description

Geskryf deur J.P. Botha en uitgegee deur Lexicon uitgewers vanaf Johannesburg af in 1987. Die Sagteband is die Eerste Uitgawe, Eerste druk deur hierdie uitgewer. Die kopie is in Baie Goeie toestand en met ‘n geillustreerde omslag. Die grootte van die boek is 221x151x17mm. ISBN 186813010X.

241 bladsye met index. Aanmerkings in potlood. Blaaie deuruit vergeel.